Raporty okresowe

2017      
Data raportu   Godzina    Nr i temat raportu Załącznik
2017-05-31 21:07 6/2017 Jednostkowy raport roczny za 2016 r.

20170530_obl_sfs_grei-2016_1_mb-letter.pdf

20170530_obl_sfs_grei-2016_2_statements.pdf

20170530_obl_sfs_grei-2016_3_selected-financial-data.pdf

20170530_obl_sfs_grei-2016_4_financial-statements.pdf

20170530_obl_sfs_grei-2016_5_board-report.pdf

20170530_obl_sfs_grei-2016_6_audit-o-r.pdf

20170530_obl_cfs_gtii-2016_1_fs-audit-o-r.pdf.pdf

20170530_obl_cfs_gtiii-2016_2_fs-audit-o-r.pdf.pdf

2016      
Data raportu Godzina Nr i temat raportu Załącznik

 

 

 

2016-09-28

 

 

 

18:21

 

 

 

14/2016 Raport półroczny za pierwszą połowę 2016 r.

20160926_obl_not_zoz_q2-2016.pdf

20160926_obl_sfs_grei-2016.06.30-fs.pdf

20160926_obl_cfs_gtii-30.06.2016-cons-fs.pdf

20160926_obl_cfs_gtiii-30.06.2016-cons-fs.pdf

20160928_obl_not_kom_14_2016.pdf

20160928_obl_sfs_grei-30-06-2016-dr.pdf

20160928_obl_sfs_grei-30-06-2016-mb-letter.pdf

20160928_obl_sfs_grei-30-06-2016-rep-letter.pdf

20160928_obl_sfs_grei-30-06-2016-selected-financial-data.pdf

 

 

 

 

2016-04-27

 

 

 

 

18:05

 

 

 

 

5/2016 Jednostkowy raport roczny za 2015 r.

20160427_obl_not_kom_5_2016.pdf

20160427_obl_sfs_grei-2015-statements.pdf

20160329_obl_cfs_gtii-2015-fs-audit-o-r.pdf

20160329_obl_cfs_gtiii-2015-fs-audit-o-r.pdf

20160427_obl_sfs_grei-2015-audit-or.pdf

20160427_obl_sfs_grei-2015-fs.pdf

20160427_obl_sfs_grei-2015-mb-letter.pdf

20160427_obl_sfs_grei-2015-mb-report.pdf

20160427_obl_sfs_grei-2015-selected-financial-data.pdf