Raporty Bieżące

Data raportu     

Godzina   Nr i temat raportu Załącznik
2017      
2017-06-01 9:57 7/2017 Publikacja Zaświadczenia o Zgodności 20170601_obl_not_zoz_7_2016_final.pdf
2017-05-31 21:07 8/2017_ESPI Jednostkowy raport roczny za 2016 r. 20170531_obl_not_kom_8_2017_raport-roczny.pdf
2017-05-26 12:55 7/2017_ESPI Całkowity wcześniejszy wykup Obligacji 20170526_obl_not_kom_7_2017_espi.pdf
2017-05-11 19:12 6/2017_ESPI Częściowy wcześniejszy wykup Obligacji 20170419_obl_not_kom_6_2017_espi.pdf
2017-04-19 17:17

5/2017_ESPI Zwolnienie hipotek na nieruchomościach stanowiących zabezpieczenie Obligacji

20170419_obl_not_kom_5_2017_espi.pdf
2017-03-31 23:49 5/2017 Publikacja Zaświadczenia o Zgodności 20170331_obl_not_kom_5_2017.pdf
2017-02-15 21:40 4/2017 Zakończenie rozbiórki dachu pawilonu Emilia 20170215_obl_not_kom_4_2017.pdf
2017-01-27 16:15 3/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r. 20170127_obl_not_kom_3_2017.pdf
2017-01-27 16:12 2/2017 Zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy 20170127_obl_not_kom_2_2017.pdf
2017-01-13 14:42 1/2017 Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy 20170113_obl_not_kom_1_2016.pdf
2017-01-02                           15:29 1/2017_ESPI Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1656/2016 z dnia 14 grudnia 2016r. w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pawilonu "Emilia" wzniesionego w latach 1967-1969, położonego w Warszawie na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie obligacji Emitenta oraz nadania decyzji rygoru natomiastowej wykonalności 20170102_obl_not_kom_1_2017_espi.pdf
2016      
2016-12-28 22:40 18/2016 Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy 20161228_obl_not_kom_18_2016.pdf
2016-12-27 18:32 17/2016 Zmiana treści Warunków Emisji Obligacji - zwolnienie Zabezpieczeń Obligacji 20161227_obl_weo_grei---warunki-emisji-obligacji.pdf   
2016-12-23 10:45 3/2016_ESPI Zawarcie znaczącej umowy przez Fidelin Development Sp. z o.o. s.k. dotyczącej sprzedaży nieruchomości CH Towarowa stanowiązej zabezpieczenie obligacji Emitenta 20161223_obl_not_kom_3_2016_espi.pdf
2016-12-06 18:08 16/2016 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy 20161206_obl_not_kom_16_2016.pdf
2016-10-04 10:47 2/2016_ESPI Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy przez Fidelin Development sp. z o.o. s.k. dotyczącej sprzedaży nieruchomości CH Towarowa stanowiącej zabezpieczenie obligacji Emitenta

20161004_obl_not_kom_2_2016_espi.pdf

2016-10-04 09:31 15/2016 Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy - zmiana treści Warunków Emisji Obligacji 20161004_obl_not_kom_15_2016_protokol-_zo_ebi.pdf
2016-09-28 12:34 13/2016 Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego 20160928_obl_not_kom_13_2016.pdf
2016-09-26 22:54 12/2016 Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy 20160926_obl_not_kom_12_2016.pdf
2016-09-15 12:33 11/2016 Uzupełnianie dokumentacji na Zgromadzenie Obligatariuszy zwołane na dzień 26 września 2016 r. 20160915_obl_not_kom_11_2016.pdf
2016-09-02 20:52 10/2016 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy 20160902_obl_not_kom_10_2016.pdf
2016-08-05 12:38 9/2016 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Navigator Capital S.A. 20160805_obl_not_kom_9_2016.pdf
2016-07-25 17:46 8/2016 Wprowadzenie obligacji serii 2A do ASO na Catalyst 20160725_obl_not_kom_8_2016.pdf
2016-07-14 15:39 1/2016_ESPI Przystąpienie Griffin Real Estate Sp. z o.o. do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) 20160714_obl_not_kom_1_2016_espi.pdf
2016-06-03 14:08 7/2016 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy 20160603_obl_not_kom_7_2016.pdf
2016-05-10 10:57 6/2016 Emisja obligacji serii 2A

20160510_obl_not_kom_6_2016.pdf

2016-04-22 18:18 4/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016r. 20160422_obl_not_kom_4_2016.pdf
2016-03-30 17:28 3/2016 Publikacja Zaświadczenia o Zgodności 20160330_obl_not_kom_3_2016.pdf
2016-03-25 10:52 2/2016 Prace budowlane na terenie nieruchomości CH Towarowa 20160325_obl_not_kom_2_2016.pdf
2016-03-22 16:47 1/2016 Uzyskanie dostępu do systemu EBI 20160322_obl_not_kom_1_2016.pdf