Program emisji obligacji

Organizator programu emisji: mBank
Tryb emisji: Niepubliczna (skierowana do wybranych inwestorów w liczbie nie większej niż 149)
Program emisji obligacji Obligacje o wartości nominalnej do 300 milionów PLN; zabezpieczone, zdematerializowane
Nominał: 100.000 PLN
Termin zapadalności: 2 lata
Rynek notowań: ASO Bond Spot

Pierwsza emisja

 

Seria 1A
Kwota pierwszej emisji: 147.000.000
Kod papieru wartościowego: PLGRFRL00017
Oprocentowanie: WIBOR 3M plus marża 5%
Data emisji: 29 grudnia 2015 r.

Druga emisja

 

Seria 2A
Kwota pierwszej emisji: 53.000.000
Kod papieru wartościowego: PLGRFRL00025
Oprocentowanie: WIBOR 3M plus marża 5%
Data emisji: 5 maja 2016 r.