O Emitencie

Podstawowe dane:

Nazwa 1: GFN1217
Nazwa 2: GREINVEST
Pełna nazwa: Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o.
Adres siedziby: Al. Jana Chrystiana Szucha 6, 00-582 Warszawa
Telefon: + 48 22 21 21 920
E-mail: finanse@griffin-re.com; info@griffin-re.com
WWW: http://www.griffin-re.com/pl/obligacje/o-emitencie
REGON: 146723030
NIP: 118-20-92-533
KRS: 0000465667

Emitent w ramach Grupy Griffin Real Estate:

Griffin Real Estate Invest sp. z o.o. („Emitent” , „Spółka”) jest podmiotem działającym w Grupie Griffin Real Estate („Grupa Griffin”, „Griffin”), powołanym w celu obsługi emisji obligacji.

Grupa Griffin została utworzona w 2006 r. i obecnie jest najaktywniejszym inwestorem na rynku nieruchomości w Polsce zarządzającym aktywami o wartości prawie 3 mld EUR. Grupa realizuje inwestycje w największych miastach w Polsce. W portfolio Grupy znajdują się duże centra handlowe: DH Supersam w Katowicach, Hala Koszyki w Warszawie oraz flagowy projekt Grupy: DH Renoma we Wrocławiu, a także ważne centra biurowe, w tym między innymi w Warszawie i Krakowie oraz domy akademickie i projekty mieszkaniowe.

W okresie czerwiec-październik 2015 r. Grupa Griffin wraz z PIMCO, poprzez spółkę Joint Venture, nabyła większościowy pakiet akcji (65,99%) Echo Investment S.A. – jednego z największych polskich deweloperów. Była to największa transakcja korporacyjna dotychczas zrealizowana na polskim rynku nieruchomości. W marcu 2016 roku, z kolei, zawarta została umowa między Echo Investment S.A. a Redefine, na mocy której Echo sprzeda 75 proc. udziałów w spółce kontrolującej wszystkie aktywa operacyjne grupy Echo Investment czyli obiekty biurowe i handlowe. Pozostałe 25 proc. udziałów po zostanie w Echo Investment. Spółka z udziałem Redefine i Echo Investment będzie miała formułę zbliżoną do funduszu typu REIT i będzie początkowo zarządzała aktywami wartymi 1,18 mld Euro.

Griffin Real Estate oprócz inwestowania własnych środków zarządza w Polsce również aktywami globalnych funduszy inwestycyjnych. Jest to przede wszystkim Oaktree Capital Management, który już od kilku lat jest strategicznym partnerem Griffina, a także Pacific Investment Management Corporation (PIMCO), dla którego inauguracyjną transakcją na polskim rynku jest właśnie wspólna inwestycja w Echo Investment SA. Redefine będzie więc trzecim inwestorem, którego kapitałem w Polsce bedzie zarządzał Griffin Real Estate.

Grupa wspiera też liczne inicjatywy społeczne, w tym Fundację Edukacyjną Jana Karskiego, a w przestrzeniach należących do Griffin realizowane są również projekty artystyczne, inicjowane przez Griffin Art Space, instytucję powołaną, aby wspierać i promować sztukę.

Griffin jest laureatem wielu nagród, jedną z ostatnich jest „Overall Company of the Year 2015” w międzynarodowym konkursie Central & Eastern European Real Estate Quality Awards we współpracy z Financial Times.