Kalendarium inwestora

Podstawowe dane:

Terminy publikacji raportów i certyfikatów zgodności w 2017 roku:

Certyfikaty zgodności:

Certyfikat zgodności roczny wg stanu na 31 grudnia 2016 r.: 1 czerwca 2017 r.
Certyfikat zgodności półroczny wg stanu na 30 czerwca 2017 r: 28 września 2017 r.
Raport półroczny za 2017 r. 29 września 2017 r.
Raport roczny za 2016 r. 31 maja 2017 r.