Griffin Art Space

Griffin Art Space jest mecenasem sztuki i organizatorem projektów związanych z kulturą. Zaprasza wyróżniające się galerie oraz wydarzenia kulturalne do wyjątkowych przestrzeni należących do Griffin Group, aby je ożywiły i nadały im nowy kontekst. Wspiera śmiałe projekty artystyczne i realizuje ambitne programy twórcze, udostępniając sztukę szerokiemu gronu odbiorców.

 

www.griffin-artspace.com